డిజైన్, డెవలప్, ప్రొఫెషనల్ తయారీదారు

దీపం & దీపం సాకెట్లు

  • Different types of Lamp Sockets E27,E14, B22

    వివిధ రకాల లాంప్ సాకెట్లు E27,E14, B22

    K3220-GU10E27 LAMP సాకెట్ కన్వర్టర్-GU10 MAGE నుండి E27 ఆడ, 60W, తెలుపు రంగు, CE ఆమోదం, ROHS K3220-B22E27 లాంప్ సాకెట్ కన్వర్టర్-బి 22 మగ E27 ఆడ, 60W, తెలుపు రంగు, CE ఆమోదం, ROHS K3220-B22GGU10 లాంప్ సాకెట్ -B22 పురుషుడు టు GU10 స్త్రీ, 60W, తెలుపు రంగు, CE ఆమోదం, ROHS K3220-E14E27 ల్యాంప్ సాకెట్ కన్వర్టర్-E14E పురుషుడు నుండి E27 స్త్రీ, 60W, తెలుపు రంగు-20PRO-20PROOCE 2010 , 60W, W...